JägaTräffen
18–20 Maj 2023

Torsdag - supé
Fredag - musik och dans
Lördag - konsert, musik och dans
Söndag - hemresa via Evertsberg

Anmälan till Dan +046 70 398 52 03
dan.ingvarsson@outlook.com

Välkomna att lufta spelet.

Malungs DK och Jägra

EVERTSBERGSDRAGET
Dragspelsstämma
25–28 maj 2023

De två stämmorna som vi haft efter pandemin i Bjärre bygdegård har blivit en succé. Vi fortsätter i samma stil i år också.

Program:
Fredag och Lördag 26-27
Allspel och uppträdande från kl 12.00 till ?
Serveringen öppen varje dag.
Buskspel som vanligt så länge vi orkar.
Beställ husvagnsplats; begränsat antal elplatser.

För info: Finns möjlighet att komma direkt efter stämman i Jägra-Malung.

För info; Ring Bengt Heder 070-6917806

Välkomna!

Nettside utviklet av Kneik